İÇİNDEKİLER  ▪I - BÖLÜM:

   HZ FATIMA ’NINANNESI HZ. HATICE
 Annesi Hz. Hatice (r. anha) ............................... 3 
Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed (sav) ile Evlenmesi .................... 7 
Evlenme İsteği Hz. Hatice’den Gelmiştir ............................. 9 
ikah Akdini Ebu Tâlib Gerçekleştirdi .................... 13 
Hz. Fâtımâ’nın Kardeşleri .......................... 15 
Hz. Hatice’nin Faziletleri ............................ 17 Peygamberimiz (sav.) İçin Hz. Hatice ................................... 19 
 
 ▪ II - BÖLÜM:  

HZ. FATIMA ’ NIN DÜNYA'YA TEŞRİFİ 
 Hz. Fâtımâ’nın Varlık Alemine İlahi Bir Emirle Gelişi ......................... 25 Hz. Fâtımâ Annesinin Karnında Konuşurdu .................................... 29 Hz. Fâtımâ’nın Dünyayı Teşriii ........................................      33 Hz. F âtımâ’nın Sütanneye Verilmesi Konusu .......................................... 35 Hz. Fâtımâ’nm Doğum Tarihine Dair Görüşler ........................................ 37 
 
▪III - BÖLÜM: 

HZ. FÂTIMA ’NIN ÇOCUKLUK YILLARI 
Hz. Fâtımâ’nın Çocukluğu ................................... 43 
3 Yıl Süren Boykot Dönemi ve Hz. Fâtımâ .......................................... 45 Annesi Hz. Hatice’nin Vefatı ........................................... 47 
 
  ▪ IV - BÖLÜM: 

HZ. FATIMA ’NIN GENÇLİK YILLARI  
Hz. Fâtımâ’nın Hz. Peygambere Benzerliği ............................... 51 Babası İle Arasındaki Sevgi ve Muhabbet Çok Farklı İdi .....53 
 
   ▪  V - BÖLÜM: 

   HZ. PEYGAMBERİN BİR PARÇASI OLARAK HZ. FATIMA 
 Hz. Fâtımâ, Resulüllah’ın Bir Parçasıdır .............................. 61 Resulüllah Hz. F âtımâ’nın Dünyaya Meyline Her Zaman Engel Olmuştur................... 65
Hz. Fâtımâ, Resulüllah’ı Kendi Nefsine ve Çocuklarına Her Zaman Tercih Ederdi ......... 67
Resulüllah da Hz. F âtımâ’yı Kendi Nefsine Tercih Etmiştir. ............. 71 
 


  ☆VI. BÖLÜM: 

  ▪HZ. FÂTIMA ’NIN YÜCELİKLERİ.
   Hz. Fâtımâ Gelmiş ve Gelecek Tüm Kadınların En Üstünüdür .............75
 Hz. Fâtımâ Ehl-i Beyt’inden Resulüllah’a İlk Ulaşacak Kimsedir ...... 83 
Hz. Fâtımâ Kadınlara İslam’ı Anlatan Bir Mürebbiye İdi .................... 85 
Hz. Fâtımâ Örnek Bir Eş İdi ............................................ 95 
Hz. Fâtımâ Her Türlü Pislikten Korunmuştur ......................... 97
 Hz. Fâtımâ’nın Üstün Maneviyatı ............................. 99 
 
   ☆VII ▪BÖLÜM. 

  ▪HZ. PEYGAMBERİN SOYU VE HZ. FATIMA 
 Hz. Fâtımâ’dan Devam Eden Soy da Üstündür .............................. 107 
   Hz. Mehdi, Hz. Fâtımâ’nın Soyundandır ......................... 113
 Hz. Fâtımâ’yı Sevmek ................................. 115
 Hz. Fâtımâ’nın Çocuklannı ve Özellikle Hasan ve Hüseyin’i Eğitmesi ............. 117 
   Hz. Fâtımâ Allah’ın Gazabı ile Gazaplandığı, Rızası İle de Razı Olduğu Büyük Bir Mü’minedir ......................... 121 
 
   ☆ VIII ▪BÖLÜM:

  ▪HZ. FATIMA ’NIN İSLAM VE İNSANLIK HASLETLERİ
   Hz. Fâtımâ’ nın Hayatınm Son Günlerinde Dahi Dikkat Ettiği Hayâ ve İffeti..........................125 
 
“Önce Komşu, Sonra İnsan’ Diyen Anne ............................. 129
 Hz. Fâtımâ’nın Engin Merhameti .................... 131
 Hz. F âtımâ’nın Duasının Kabul Olması ........................... 133 
Hz. Fâtımâ Tarihte En ÇokAğlayan Beş Kişiden Biridir ...... 135 
Hz. Fâtımâ Cömertlikte En Önde İdi .................................. 137 Peygamberimizin Hz. Fâtımâ’ya Olan Sevgisi Hanımları Nazarında da Bilinirdi ......................... 141 
Hz. F âtımâ’nın İsimleri ............................... 143 
 
   ☆ XII.BÖLÜM 

   ▪HİCRET YOLUNDA HZ FÂTIMA 
Hz. Fâtımâ’nın Resulüllah ile Medine’ye Hicret Etmesi ..... 151 
 


   ☆ XBÖLÜM:
 HZ FATIMA ’NIN HZ. ALİ İLE E VLİLİĞİNE İLK ADIM 
   Hz. Fâtımâ’ nın Hz Ali ile Evlenmesi ......................... 159
   Hz. Ali’nin Evlenme Niyetini Açıklaması ...................... 161 
Hz. Fâtımâ ile Hz. Ali’nin Evliliği İlahî Emir ile Gerçekleşmiştir .165 
Evlilik Akdi İlk Önce Meleküt Aleminde Gerçekleşmiştir .......167 Hz. Fâtımâ’nın Mehri Konusu ............................. 171 
Hz. F âtımâ’nın Çeyizi .............................. 177
 
 ☆ XI BÖLÜM: 
  Hz. FA TIMA" ’NIN DÜĞÜNÜ 
 
   Hz. Fâtımâ ile Hz. Ali’ nin Düğün Gecesi ..............................183 
Hz. Fâtımâ İçin Hazırlanan Düğün Odası ................................ 189 
   Hz. Hatice Düğün Gecesinde de Anılmıştı ........................... 195 Resulüllah Düğün Gecesinin Sabahında Tekrar Ziyarette Bulunmuştur ....... 197 
Evlilik Tarihi .................... 201 
  ☆  XII. BÖLÜM: 
 Hz. FATIMA ’NIN EŞİ VE YUVASI
  Hz. Fâtımâ’ nın Eşi Olarak 
  Hz. Ali .......................... 205 
    Hz. Fâtımâ’nın Hz. Ali ile Evlilik Hayatı ............................ 215 
Hz. Fâtımâ Ev İşleriyle Bizzat İlgilenirdi ....................... 217 
 Hz. Ali’nin Yanında Anlayışlı Eş: Hz. Fâtımâ .............................221
   Resulüllah En Çok Sevdiği İki Kişinin Dargınlığına 
Dayanamazdı...........227 
 
   ☆  XIII. BÖLÜM:
   EHL-İ BEYT VE GÖZBEBEKLERİ  
   Hz. Hasan ve HZ. Hüseyin’ in Dünyayı Teşriiieri ................ 231 
  Hz. Fâtımâ, Hz. Ali, Hz.Hasan ve Hz. Hüseyin Resulüllah’ın Ehl-i Beyt’idir .......................... 235 
   ☆ XIV. BÖLÜM. 
 ▪EHL-İ BEYT’İN YÜCE ALLAH KATINDAKI KIYMETİ 
  Kur’ an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt .............................. 239 Mübahele Ayeti ......... 241 
 
Ebrar Ayetleri ............. 247 
 


  Tathir Ayeti ........................ 253 Hamse-i Al-i Aba Kimlerdir? .............. 257 
Tathir Ayetinin Al-i Aba İle İlgili Olduğu Başka Ehl-i Sünnet Kaynaklarında
da Yer Almaktadır ..............259 
 
   ☆ XV▪BÖLÜM: 
  HZ. PEYGAMBERİN NEZDİNDE EHL-İ BE YT 
   Ehl-i Beyt’in Kimler Olduğu Hakkındaki Hadisler ........... 267 
   Ehl-i Beyt’ten Maksadın Resulüllah’ln Eşleri de 
Olduğu İddiası .......... 271 
   Sünni ve Şia Alimleri Arasındaki
 Peygamber Eşleri Dahil mi’ Tartışması ........................... 275
   Özellikle “Beş Kişi”nin İşaret Edilmesinin Hikmeti ..........279 
  Ehl-i Beyt Cennetliklerin En İyisidir ................................. 281 
  Ehl-i Beyt’i Sevmenin Üstünlükleri .....................285 MeveddetAyeti ............. 289 
Meveddet Edilecek Kimseler Hangileridir? ................. 293 Meveddet Ayeti Hakkında Sünni ve Şia Alimleri Arasındaki Farklı Görüşler ...295 
   ☆  XVI. BÖLÜM: KUR’ÂN AYNASINDA HZ. FATIMA" 
    Sadece Hz. Fâtımâ’ya Dair Nâzil Olan Ayetler ................ 301 
   Hz. Fâtımâ Veda Haccı’nda BabasınınYanında İdi ......303 
 
   ☆  XVII. BÖLÜM
   HZ. FA TIMA ’NINDÜNYASI KARARIYOR  
   Resulüllah’ın Rıhletinde 
Hz. Fâtımâ .................. 307 
   Resulüllah’ın Son 
Nefesini Hz. Ali’nin 
Kucağında Vermesi ......... 309 
   Babasınm Rıhletinden Sonra Güldüğü Hiç Görülmemiştir... 323.  
    Resulüllah’ın Rıhletinden Sonra Hz. Fâtımâ ....................... 325 
 
   ☆  XVIII. BÖLÜM.  
  YÜREĞİ DAĞLI HZ. FATIMA ’NIN KARŞILAŞTIĞI İLK BAHTSIZLIKLAR  
  Sakife Toplantısına Kadar Neler Yaşandı? .......................... 333.  
    Sakife’de Yaşananlar Karşısında İmam Ali’nin Süküneti ...... 345 
   Resulüllah Kendinden Sonra Ehl-i Beyt’in Yaşayacakları Hakkında Bilgiler  Vermiştir ............. 349 
 


  Saki fe Toplantısının Ardından .......................353 
Biat Günü Hz. Fâtımâ ve Hz. Ali ................................... 359
   Hz. Ömer’in O Gün Yaptıklarını Muaviye’ye Yazdığı Mektubundan Okuyalım ....................... 365 
Olaylar ve Hz. Ömer .......367 
Hz. Ali’nin Biata Zorlanması .................... 369 Tehditlere Mâruz Kalan Hz.Ali, Hz.Pâtımâ Ölünceye Kadar Biat Etmemiştir ....................... 371 
 
   ☆  XIX. BÖLÜM. 
 
   EHL-İ BEYT ’E VE HANE-İ SAADET LERINE YÖNELİK TAARRUZLAR 
Hz. Fâtımâ anın Evinin Mahremiyeti ................... 375 
Hz. Fâtımâ, Muhsin İsimli Çocuğunu Düşük mü Yaptı? ............ 377 
Hz. Ebu Bekir’in Hz. Fâtımâ’ya Yaptıklarından Dolayı Pişman Oluşu ......... 383 
Fedek Konusunda Hz. Fâtımâ’nın Tavrı ...... , ................... 387 
 
  ☆  XX. BÖLÜM: 
 
  EHL-İ BE YT’İN YAŞADIĞI MAĞD URİYETİN DİNİ YÖNÜ 
  İslam Hukukunda Malların Kısımları ve Miras Konusu .... 391                       
Hz.Peygamberin Medine’de.  Bıraktığı  Malları  Nelerdi?..... 395 Söz Konusu Fedek Hurmalığı Nerededir? ...................397 
Hz. Fâtımâ Fedek Konusunda İlk Olarak “Bağıştır ’ Demişti .... 399 
Fedek’in Bağış Olduğu İle İlgili Deliller ......................... 401 
Fedek Konusunda Hz. Ebu Bekir ........................ 405 
Hz.Ali’nin Şahitliği Huzeyme bin Sabit’ten Daha Değerlidir ... 413 Hz.Ali’nin Fedek Savunmasının Hükmü .......................... 417
Hz. Ali’nin Şahitliği ve Hz. Ebu Bekir ............................. 421 
 
  ☆ XXI. BÖLÜM: 
 
  HZ. FATIMA ’NIN, HAKKINI SAVUNMASI 
Fedek Miras mıdır? ............. 425
Hz. Fâtımâ’nın 
Konuşmasından 
Kısa Notlar ......................441 
Hz. Fâtımâ’nın Bu 
Konuşmasmdan Sonra
Hz. Ali’ye Söyledikleri ........... 445 
  Ümmü Seleme Validemiz 
de Hz. Fâtımâ’mn 
Hakkını Savunmuştur ..... 447 
Hz. Fâtımâ ve Hz. Ebu Bekir ............................. 449 
  Hz. Fâtımâ’nın Gazaplanmasının Dinî Olup Olmadığı ......... 451 
Hz. Fâtımâ’nın 
Gazaplanması Hakkında Ayet ve Hadisler .................... 453 
 


 ☆ XXII. BÖLÜM: 
 ▪HALİFE EBU BEKİR 'İN EHL-İ BE YT’İN HAKLARI HUSUSUNDAKİ DURUŞU 
 
  Hz. Ebu Bekir, Fedek’i Hz. Fâtımâ’ya Verebilirdi ............ 457 
Hz. Ebu Bekir’in Konuşması ..........................    461 
Fedek’e Neden El Konulmuş Olabilir? ............................... 465 
Fedek’e El Koyan Hz. Ebu Bekir, Resulüllah’ın Diğer Mallarını Ellememiştir ...................... 469 
  Fedek İle İlgili Yaşananlar Konusunda Şii ve Sünni 
Alimler Arasındaki Farklı Görüşler .......................... 471 Kur’an’da Miras Hakkındaki Ayetler İle “Peygamberler Miras 
Bırakmaz” Şeklindeki Hadisin Karşılaştırılması ...... 477 
Fedek Tarih Boyu Kimlerin Himayesine Girmiştir? ........ 485 
   Hz. Fâtımâ ve Ailesinin 
Humus Hakkından 
Mahrum Kalması .................. 489.
   ☆  XXIII. BÖLÜM: 
   MÜCADELE ABİDESİ OLARAK 
   HZ. FÂTIMÂ
  Hz. Fâtımâ’nın Siyasi Mücadelesi ........................ 495
   Resulüllah’ın Yanında İken Verdiği Mücadele Çocukluğundan 
İtibaren Babasınm En Büyük Destekçisi Olmuştur ............ 497 Bedir Savaşı ................... 501 
Uhud Savaşı .................... 505 Hendek Savaşı’nda Hz. Fâtımâ da Cephedeydi .................... 511 Mekke’nin Fethi’nde Hz.Resulüllah’ın Yanında Yer Almıştır .............. 517 
  Resulüllah’ın Vefatından Sonra Verdiği Mücadele ................... 521 Fedek Konusundaki Siyasi Mücadelesi ..........................523 Hilafet Makamma Karşı İzlenen Siyasi Mücadele ................ 529 
  ☆  XXIV. BÖLÜM: 
  ▪HZ . FATIMA 'NIN 
HİLAFET KONUSUNA DAİR GÖRÜŞ VE İKAZLARI 
İslam’da Halife’nin 
Seçim Usulü ......................... 535 
  Hz. Ali’nin İmameti İle İlgili Olarak Hz. Fâtımâ’nın Söyledikleri .... 545 Hilafet, Hakkı İken Neden Sabretti? ............................     547 
Hz. Fâtımâ’nın Son.  
Günleri . ....................551 
Hz. Fâtımâ Hasta Yatağında da İkazlarını Sürdürmüştür .. 555 
   Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in O’nu Ziyaret Etmesi ................. 559 
 


   ☆ XXV▪BÖLÜM: 
 
▪HZ FATIMA ’NIN VASİYETLERİ
  Hz. Fâtımâ’nın Son Anlarında Hz. Ali’ye Vasiyetleri ..........  565 
  Hz. Fâtımâ’nın Bir Vasiyeti de 
Hz. Esma’yadır İslam’da İlk Tabut Uygulaması ........................ 569 
 
  ☆ XXVI▪BÖLÜM: 
 
▪CENNET GÜLÜNÜ EŞİ CENNETE UĞURLUYOR 
  Hz. Fâtımâ’nm Vefat Anı ...... 573
  Vefatın Hemen Ardından ....... 579
  Hz. Aişe Cenazeyi Göremedi ..581 Cenazenin Yıkanması Konusu ...........................        583 
  Hz. Fâtımâ’mn Gece Defnedilmesi .....................     585 Defin İşleminin Ertesi Günü Yaşananlar ...........................   589 
Hz. Fâtımâ Şehit Gitmiştir! ................................. 591 Vefat Tarihi ................        593 
Hz. Fâtımâ Kaç Yaşında Vefat Etmiştir? .......................... 595
Hz. Fâtımâ Nerede Defnedilmiştir? ............... 597 
Hz. Fâtımâ’nın Ölümünde 
Hz. Ali .............................. 599 
 
   ☆  XXVII▪ BÖLÜM: 
 
   HZ. FATIMA'NIN HİKMET VE İLİM YÖNÜ 
Hz. F âtımâ’dan Nakledilen Hadisler ........................ 605 
Hz. F âtımâ’nm Hitabeti ve Edebî Yönü Çok Güçlü İdi ............. 613 
Hz. F âtımâ’nın Hutbeleri ...........................    619
Hz. F âtımâ’nın Mushafı .............................     635 
Hz. Fâtımâ’nın Tesbihleri ve Duaları ............................ 637
Hz. Fâtımâ’nın İlmi .......... 645 
 
KAYNAKÇA ................... 648 
 

-