Hz.Fâtimanin Dostları


   
    ‘Fâtıma’nın dostları cehennemden uzaktır’

    Hz. Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ben kızıma Fâtıma adını verdim. Çünkü Allah-u Teâlâ onu ve dostlarını cehennem ateşinden uzak tutacaktır”
    Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:
 
   Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.a) buyurdu ki: Kim bilmediği halde halka fetva verirse yerin ve göğün melekleri ona lanet eder.”
 
   Hz. Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ben kızıma Fâtıma adını verdim. Çünkü Allah-u Teâlâ onu ve dostlarını cehennem ateşinden uzak tutacaktır.”
 
   Hz. Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Mûsa b. İmran (a.s) Rabbine şöyle sordu: ‘Ey Rabbim, Sen benden uzak mısın da Seni yüksek sesle çağırayım? Yoksa bana yakın mısın da necvayla sır söyleyeyim?’ Allah-u Teâlâ ona, ‘Ben, beni ananın yanındayım’ diye vahyetti.”
 
   Hz. Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Allah-u Teâlâ Fâtıma'nın gazabıyla gazaplanır ve onun razı olmasıyla razı olur.”
 
    Hz. Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Benim Ehl-i Beyt'ime zulmedenlerin vay hallerine! Onları münafıklarla beraber cehennemin en alt katında yanarken görüyor gibiyim.”
 
    Hz. Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Hüseyin b. Ali'nin katili ateşten bir tabutun içine konulacak ve bütün dünya ehlinin azabının yarısı ona yapılacak. Onu elleri ve kolları ateşten olan zincirlerle bağlı halde tepe takla cehennemin dibine atacaklar; onun öyle bir kötü kokusu olacak ki, bütün cehennemlikler onun kötü kokusunun şiddetinden Allah-u Teâlâ’ya sığınacaklar. O, devamlı bu ateşte kalacak ve Hüseyin'in öldürülmesinde kendisine eşlik edenlerle birlikte elemli azabı tadacaklar. Onların derileri yandıkça Allah-u Teâlâ onlara yeni deriler verecek, bir an dahi bu azap onlardan hafifletilmeyecek. Su istediklerinde cehennemin pis kokulu irininden içirilecekler. Cehennem azabından dolayı yazıklar olsun onlara!”
 
   Hz. Peygamber (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakledilmiştir: “Parmağınıza akik yüzük takınız. Çünkü o, parmağınızda olduğu sürece keder ve gam görmezsiniz.”
 
    Hz. Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kim ahir zamanda bizimle savaşırsa Deccal'ın ordusunda bizimle savaşmış gibidir.”

-